Folkeskolens danskrådgiver

Blog

Tildeles du ekstra tid for at føre eleverne op til afgangsprøve?

Inden længe starter de mundtlige prøver, og i flere faglige grupper på sociale medier berettes der, hvorvidt man har fået tid til at forberede disse eller ej.

Publiceret Senest opdateret

De lærere som har ført elever op til afgangsprøve i dansk prøveform B ved godt, at den er tidskrævende. Det er eleverne selv som finder deres egen prøvetekst, og dermed kan jeg som lærer stå med 24 forskellige prøvetekster, som jeg reelt ikke kender.

Jeg er klar fortaler for prøveform B, da eleverne kan være godt forberedt. Jeg synes, der ligger meget kvalitet i, at eleverne kan dykke ned i en tekst og ramme den fra så mange vinkler, de kan få med. Der ligger en stor læring i afvejningen, for det gælder ikke om at få ALT med, men i stedet at udvælge det væsentligste.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Hele denne proces er krævende, og eleverne er meget på hele vejen. Som lærer kan jeg nemt ryge ombord i en karrusel, jeg ikke selv styrer farten på. Derfor er det så vigtigt at være forberedt.

Elevernes afskedssalut

Når jeg så pludselig står med mange prøvetekster samt perspektiveringer i flere forskellige retninger, så yder jeg kun eleverne en anstændig hjælp ved at være godt inde i stoffet. Derfor finder jeg det enormt vigtigt, at skolerne afsætter tid til, at lærerne kan lykkes med at være godt inde i alle prøveteksterne.

Dette er elevernes afskedssalut. Deres sidste runde i ringen med os som sekundanter. Selve præstationen er endda i min optik ikke det vigtigste. Processen er nemlig altafgørende for, hvordan de unge ender med at præstere. Får alle parter tid til at finde overblikket, så kan oplevelsen ende med at give mod på mere, mens en forhastet, stresset og kaotisk kontekst kan betyde det modsatte.

Så giv nu lærerne ordentlige forhold til at få den mundtlige prøve på plads. Det fortjener både de og eleverne!