Blog

Frihed i fagfordelingen?

På vores skole har fordelingen af kommende skoleårs fagfordeling altid forløbet visuelt, så alle har kunne se hinandens ønsker. Den metode bliver ændret i år.

Publiceret Senest opdateret

Hvordan er den optimale måde at afgive sine ønsker til fagfordelingen til kommende skoleår? I år afprøver vores skole en anden form, end den de ellers har praktiseret en del år.

Måden vi har ‘ønsket’ kommende lektioner på har været på et fælles lærermøde, hvor der blev åbnet op for ‘Tabulex’, og så kunne alle afgive ønsker, som var visuelle tilgængelige for alle.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Langt hen ad vejen har det fungeret godt og været effektivt, men alligevel kan det generere en lidt sårbar situation for enkelte lærere.

Det faktum, at alle lærere kan se hinandens ønsker, kan godt få nogle til at holde sig tilbage. Hvis en rutineret lærer har sat sig på et hold eller en klasse, kan en af de unge måske holde sig tilbage. På den måde får ledelsen aldrig et billede af, hvor den unge lærers reelle ønsker ligger.

Hos os har vi i ønsker til fagfordelingen også kunnet skrive kommentarer, hvilket yderligere har kunnet sætte tryk på ens ønske. Har en lærer lidt pondus på et lærerværelse kan han/hun hurtigt sætte sig på, det der ønskes gennem retorik.

Ledelsen placerer ønskerne

Det prøver skolen, hvor jeg arbejder, nu at ændre. Min leder ønsker fremadrettet at få ønskerne tilsendt, hvorefter ledelsen så beslutter, hvor de enkelte lærere skal placeres.

Dette efterlader medarbejderne i en tilstand, hvor de ikke kan følge de inputs, der kommer løbende. Forhåbentlig kan det løsne op for fastgroede strukturer og give nye muligheder for lærere, der brænder i forskellige retninger.

På en skole kan man i min optik sagtens falde ind i et system, der strukturelt har sin egen gang. Forhåbentlig kan vi med den nye model få givet lidt mere frit spil i det faglige puslespil, der ligger foran os frem mod sommerferien.

Jeg håber, det giver alle en større tryghed til at vælge og drømme frit mod næste skoleårs sammenhæng.