Blog

Når ugebrevet med fordel fortsætter lidt endnu

Selvom ugebrevet plejer at udgå i 6. klasse på vores skole, kan der være store fordele ved at lade det køre lidt længere tid. På den måde bliver overgangen mellem indskolingen og udskolingen ikke så markant.

Publiceret Senest opdateret

På min skole skriver vi i klasserne ugebrev frem til 6. klasse. Ugebrevet er en kommunikation fra vores side, der fungerer som et mindre indblik i ugen der gik, samt ugen der kommer.

Klasselærerne forfatter brevet, der både kan indeholde vigtig info om trivsel, ture, lektier, fagligt fokus, kommende arrangementer og lignende.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

For rigtig mange klasser kan det være enormt hjælpsomt, at overblikket for kommende uge bliver leveret på skrift. Samtidig kan det for flere være givende, at få lærerne til at beskrive, hvad klassen har lavet i den forløbne uge.

Et ugebrev kan være et konstruktivt redskab for forældre i forhold til at tale om ugen, der gik. Samtidig kan det også bruges til at forberede på de kommende dage.

Ugebrevet er et overblik til forældrene, og heldigvis værdsætter en del det.

Ugebrevet støtter både det sociale og det faglige

Som sagt slutter brevet hos os i 6. klasse. Men indimellem kan vi som lærere løbe i sammenhænge, hvor det er givende at fortsætte bare lidt endnu.

Egentlig frisættes vi som lærere fra den ugentlige skriftlighed gennem systemets plan, men enhver lærer kan altid vælge den ekstra lille indsats, som i sidste ende kan gøre en stor forskel. Hvis der er behov for det, kan vi med lidt ekstra overskud sørge for at både forældre og børn bliver guidet yderligere i hverdagen.

Som lærere kan vi let lade os styre af regler og rammer, men i særlige situationer kan det give god mening at levere lidt udenfor aftalen. Ugebrevet kan være både støttende og hjælpende i forhold til faglig og social trivsel i en klasse. Det kan for både børn og voksne være svært pludselig at ramme udskoling, hvor eleverne forventes selv at få styr på en del. Derfor kan den kommunikative 'service' indimellem med fordel forlænges.