Blog

Fremtidens folkeskole: Hvilket udspil vil få størst betydning for dig som lærer?

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye har præsenteret regeringens udspil til fremtidens folkeskole. Hvilket udspil vil i din optik få størst betydning i dit virke som lærer?

Publiceret Senest opdateret

Efter at regeringen har præsenteret skoleudspillet med de 35 forslag til forbedringer i den danske folkeskole, er det nærliggende at spørge, hvilke af de mange forslag, du mener, vil få størst betydning for din hverdag som lærer? 

Her er hovedkategorierne: 

  • Folkeskolen skal have mere frihed, men under ansvar 

  • Mere praktisk undervisning og større valgfrihed til folkeskolernes ældste elever 

  • Skolebestyrelsernes rolle skal styrkes og sikres mere indflydelse 

  • Lærerværelserne skal styrkes 

  • Klasseloftet skal sænkes, og elever med særlige behov skal have bedre hjælp. 

Som lærer i udskolingen ser jeg dagligt, hvordan de lange skoledage dræner de unge mennesker for energi. Eleverne kan i løbet af en dag blive præsenteret for syv forskellige fag og lige så mange lærere. Både forskellige fag og lærere som på hver deres måde forlanger forskellige kompetencer og ressourcer af den enkelte. Overskuddet kan være minimalt sidst på dagen, og det håber jeg meget på, at regeringen vil kigge på i form af en reducering af skoledagen. Det kan forhåbentlig frigive mulighed for flere to-voksen timer til de enkelte klasser.

Mit største ønske handler om at benytte mig af første punkt med mere frihed under ansvar. Jeg håber, at vi som skole kan få lov at reducere i timerne hos alle aldersgrupper på skolen. Det vil forhåbentlig få en vigtig betydning for både elever og lærere. 

Jeg ser det som en af de mange udfordringer i forhold til mistrivsel blandt børn og unge. 

Hvilket udspil tror du vil få størst betydning for dig som lærer?